Amrita – Banana Yoshimoto

amrita

Tên sách: Amrita

Tác giả: Banana Yoshimoto

Rate: 6.7/10

Hơi trừu tượng, nhiều chi tiết. Đây là cuốn sách viết theo ngôi kể số 1 nên tất cả đều thuần là cảm nhận của nhân vật chính. Có những chi tiêt tui phải đọc lại nhiều lần. Mọi thứ được nói đến đều là những mảnh cảm xúc, cảm giác rất vụn vặt. Cách trình bày cũng làm tui bị lẫn lộn nhiều về mặt thời gian hay thời điểm mà người kể nhắc đến, thành ra không thể đọc nhanh được vì mỗi câu mỗi đoạn đều phải thực sự tập trung mới theo nhịp đọc được. Sách của Banana nhìn chung không tệ, tuy nhiên đây không phải là top 3 trong các tác phẩm của bà mà tui đọc.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s