No Excuse! – Brian Tracy

no-excuse

Tên sách: No Excuse!

Tác giả: Brian Tracy

Rate: 9/10

Là cuốn sách viết về tính kỉ luật tự giác, sự tương quan giữa tính kỉ luật tự giác và và tất cả các mặt trong cuộc sống mỗi người như thành công, công việc, tài chính, hạnh phúc cá nhân. Tác giả phân tích rất rõ và hướng dẫn rất chi tiết làm thế nào để xây dựng và rèn luyện đức tính này trong từng mảng (chi tiết đến cả hướng dẫn giảm cân luôn là hiểu rồi đó). Trình bày dễ hiểu, đối tượng nào cũng đọc được, xen kẽ nhiều ví dụ thực tế xen kẽ. Cuối mỗi chương có phần action excersies tóm tắt những gì cần làm để người đọc có thể thực hành. Phần đầu nói về thành công và sales thì không mới, nhưng phần sau viết về đời sống cá nhân (tình yêu, hôn nhân, nuôi dạy con cái) khá là thú vị. Nói chung là đáng đọc, và quan trọng hơn là thực hiện theo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s