Kẻ trộm sách – Markus Zusak

ke-trom-sach

Tên sách: Kẻ trộm sách

Tác giả: Markus Zusak

Rate: 9.2/10

Một tuyệt tác với ngôn từ xuất sắc, nội dung lay động lòng người. Mình đã xem phim trước khi đọc sách, thành thực mà nói thì phim đã rất thành công rồi, tuy nhiên với thời lượng ngắn như vậy thì rất khó để truyền tải hết toàn bộ cuốn sách. Phim bỏ qua nhiều đoạn rất uổng. Đến lúc đọc sách, liên tưởng lại mình mới hiểu tường tận từng cảnh phim, mới cảm nhận rõ hoàn toàn nội tâm nhân vật, tình cảm gia đình, bạn bè, giữa người với người đôi lúc được che đây hết sức khéo léo sau những câu chửi thô lỗ ác khẩu. Cuốn sách còn gây cảm giác ám ảnh với cái chết xảy ra mọi lúc mọi nơi trong thời chiến ở nước Đức.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s