Quê hương tan rã – Chinua Achebe

 

Que-huong-tan-ra

Tên sách: Quê hương tan rã

Tác giả: Chinua Achebe

Rate: 7.8/10

Cuốn sách viết về Châu Phi, nơi bộ tộc Ibo của tác giả sinh sống, trải qua những diễn biến thông thường của cuộc sống cho đến khi bị tan rã dưới ảnh hưởng của người da trắng sau khi “khai hóa” vùng thuộc địa này. Người đọc thông qua cuốn sách có thể phần nào hiểu rõ hơn những tập tục, truyền thống, đức tin, tín ngưỡng của người dân châu Phi với những nét tính cách bộ lạc và mạnh mẽ rất riêng. Ở một số khía cạnh khác, bản thân tui thấy họ của thời kỳ đó trong lịch sử khá giống với những hội đồng làng xã ở mình, với những suy nghĩ và diễn biến tâm lý rất đặc trưng, cách họ phản ứng với sự khác biệt đến từ những người khác biệt, cách họ bị áp bức về mặt tinh thần, cách họ bị “sập bẫy” tôn giáo. Cuốn sách kết thúc với cái chết có phần ẩn ức của một người anh hùng. Nhìn chung cuốn sách được viết khá khách quan, mang đến một cái nhìn trực diện về văn hóa bộ tộc của Châu Phi, và tui nghĩ nhờ ý nghĩa nhân văn của nó nên cuốn sách đó có một ảnh hưởng nhất định trên nhiều phương diện.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s