Horrible Histories: Thời trung cổ – Terry Deary

thoi-trung-co

Tên sách: Horrible Histories: Thời trung cổ

Tác giả: Terry Deary

Rate: 8.2/10

Cuốn sách mở đầu với những mốc thời gian cụ thể đi kèm các sự kiện quan trọng của thời kỳ trung cổ kéo dài hơn 1000 năm. Trước đây lúc chưa đọc nhiều về thời kỳ này, tui vẫn luôn nghĩ về nó với màu sắc khá tăm tối. Khi đọc cuốn này, ngoài những đặc điểm về đời sống tô điểm chút ít thì những gì còn lại sẽ được tóm gọn trong hai từ “chiến tranh”. Bạn sẽ được biết khá nhiều đến những cuốn chiến tiếng tăm trong thời kỳ này, còn được dịp suy luận chiến lược kế sách đánh nhau như nào nữa. Sự tranh chấp, xâm lấn, đánh chiếm lãnh thổ, bạo loạn gây ra sự hỗn mang và khốn khổ trong dân chúng. Thiếu ăn, thiếu mặc, dịch bệnh hoành hành cùng những những chính sách hà khắc của các ông vua tàn bạo hiếu chiến chính là nguồn cơn gây nên sự u ám của thời kỳ này. Người dân lâm vào cảnh lầm than cả về vật chất lẫn tinh thần, bấu víu vào những điều mê tín ngớ ngẩn, bởi vậy nên lẽ tất yếu văn hóa nghệ thuật cũng khó có thể phát triển được trong thời kỳ này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s